Struktura Planu Finansowego

Poniżej jest pełna struktura Planu Finansowego. Nie zawsze wszystkie elementy są potrzebne. Dla przykładu – ateista nie potrzebuje części dotyczących edukacji religijnej, itd.

Struktura Planu Finansowego

Część I Techniczna (część Planu zamknięta, stała)

1. Dane Techniczne
  1.1. Strona tytułowa z nazwiskiem i numerem
    1.1.1. Wersja klient
    1.1.2. Wersja EFFP
  1.2. Ustalenia
    1.2.1. Potwierdzenie przyjęcia planu
    1.2.2. Dane Doradcy
  1.3. Umowa z klientem na wykonanie planu, prawa i obowiązki
    1.3.1. Potwierdzenie przyjęcia umowy

2. Uwarunkowania prawne
  2.1. Przepisy prawne konieczne do planu
    2.1.1. ISO 22222
    2.1.2. RODO

3. Określenie klienta
  3.1. Dramatis personae
  3.2. Struktura schemat
  3.3. Tabela województw i miejscowości do wypełnienia
  3.4. Opowiadanie słowami klienta,
    3.4.1. lub Opowiadanie spisane przez doradcę
    3.4.2. Potwierdzenie klienta ze opowiadanie jest ok
  3.5. Wyabstrahowane cele klienta w cenach na dziś
    3.5.1. Podpis klienta potwierdzający cele

4. Założenia ogólne do planu
  4.1. Założenia makroekonomiczne w danym kwartale
  4.2. Stopa rynku pieniężnego
  4.3. Oprocentowanie lokat
  4.4. Oprocentowanie kredytów
  4.5. Fundusze inwestycyjne
  4.6. Kurs euro
  4.7. Kurs dolara
  4.8. Kurs Franka szwajcarskiego
  4.9. Inflacja
  4.10. Libor
  4.11. Wibor

5. Struktura planu
  5.1. Pełna struktura planu
  5.2. Elementy do wyboru przez klienta
    5.2.1. Podpis klienta
  5.3. Wytłumaczenie konsekwencji odrzuconych elementów
    5.3.1. Potwierdzenie przez klienta zrozumienia konsekwencji

6. Streszczenie Planu
  6.1. Podsumowane i wyabstrahowane cele
  6.2. Podsumowanie rekomendacji
  6.3. Korzyści finansowe z rekomendacji

Część II Analiza właściwa (część Planu zamknięta, stała)

7. Wprowadzenie do analizy
  7.1. Sytuacja jaka jest
  7.2. Cel klienta
  7.3. Rekomendacja jak cel osiągnąć
  7.4. Metoda liniowa
  7.5. Metoda bankowa
  7.6. Metoda obligacyjna
  7.7. Metoda akcyjna

8. Analiza współczynników finansowych

  8.1. Wskaźniki Ogólne
    8.1.1. Wartość Netto (Net Worth)
    8.1.2. Przepływy finansowe
    8.1.3. Pola obniżania kosztów w przepływach finansowych
  8.2. Wskaźniki Długu
    8.2.1. Wskaźnik procentowy zadłużenia majątku
    8.2.2. Wskaźnik okresu spłaty kredytu w latach
    8.2.3. Wskaźnik zadłużenia w aktywach ogółem
    8.2.4. Wskaźnik pokrycia obsługi długu dochodem rocznym
  8.3. Wskaźniki Celu
    8.3.1. Wskaźnik procentowy realizacji celu
    8.3.2. Wskaźnik realizacji celu w latach
    8.3.3. Wskaźnik realizacji celu w aktywach ogółem
    8.3.4. Wskaźnik realizacji celu dochodem rocznym
    8.3.5. Wskaźnik realizacji celu dochodem miesięcznym
  8.4. Wskaźniki Niezależności Finansowej
    8.4.1.Bieżący Wskaźnik Osiągnięcia Niezależności Finansowej
    8.4.2.Wymagany Wskaźnik Niezależności Finansowej
  8.5. Podsumowanie
    8.5.1. Elementy finansowe podsumowanie
    8.5.2. Zestawienie i plan poprawy wskaźników finansowych ogólny

9. Elementy Inwestycyjne planu
  9.1. Plan programów inwestycyjnych
  9.2. Plan osiągania celów krótkoterminowych
  9.3. Plan osiągania celów średnioterminowych
  9.4. Plan osiągania celów długoterminowych
  9.5. Plan działalności charytatywnej
    9.5.1. Plan akcji charytatywnych
    9.5.2. Plan finansowania Parafii
    9.5.3. Plan wspierania Kościoła
  9.6. Plan wydatków okazjonalnych
    9.6.1. Plan wydatków okazjonalnych rodzinnych
    9.6.2. Plan wydatków okazjonalnych towarzyskich
    9.6.3. Plan wydatków okazjonalnych zawodowych
  9.7. Plan oszczędności i korzyści pracowniczych
  9.8. Plan majątku spadkowego

10. Elementy ochronne planu
  10.1. Plan stworzenia ochrony ubezpieczeniowej życia
  10.2. Plan stworzenia ochrony ubezpieczeniowej zdrowia
  10.3. Plan stworzenia ochrony ubezpieczeniowej majątku
  10.4. Plan zabezpieczenia emerytalnego
  10.5. Plan zabezpieczenia trwałości biznesu
  10.6. Plan zapobiegania ryzyka nieubezpieczalnego
  10.7. Plan transferu majątku przez pokolenia
  10.8. Plan Emergency Fund
  10.9. Plan zabezpieczenia prawnego

11. Elementy edukacyjne planu
  11.1. Plan edukacyjny własny
  11.2. Plan edukacyjny dzieci
  11.3. Plan edukacji finansowej
  11.4. Plan edukacji religijnej
  11.5. Plan edukacji hobbystycznej

12. Elementy zarządzania długami
  12.1. Plan optymalizacji podatków
  12.2. Plan zarządzania długami krótkoterminowymi
  12.3. Plan zarządzania długami średnioterminowymi
  12.4. Plan zarządzania długami długoterminowymi
  12.5. Plan zarządzania długami hipotecznymi
  12.6. Plan świadomego zadłużania się

13. Elementy dotyczące nieruchomości
  13.1. Plan zdobywania nieruchomości
  13.2. Plan posiadania nieruchomości
  13.3. Plan finansowania nieruchomości
  13.4. Plan zarządzania nieruchomością
  13.5. Plan inwestycyjny nieruchomości

14. Elementy dotyczące zdrowia
  14.1. Plan odbudowania zdrowia
  14.2. Plan utrzymania zdrowia
  14.3. Plan przekazywania zdrowia w następne pokolenie
  14.4. Plan zachowania zdrowia rodzinnego
  14.5. Plan finansowania zdrowia
  14.6. Plan opieki gerontologicznej

15. Elementy inteligentnej robotyki
  15.1. Plan inteligentnej robotyki
  15.2. Plan asystenta życiowego
  15.3. Plan tutora dla dzieci
  15.4. Plan asystenta zawodowego
  15.5. Plan robota rodzinnego ersatzu

Część III Elementy Otwarte Planu (część Planu otwarta, zmienna)

16. Plan działania
  16.1. Rekomendacje szczegółowe
  16.2. Wyliczenia szczegółowe korzyści finansowych
  16.3. Hierarchia rekomendacji – średnia ważona
    16.3.1. Potwierdzenie podpis klienta
  16.4. Plan czasowy wdrażania rekomendacji
    16.4.1. Potwierdzenie podpis klienta
  16.5. Elementy wdrożone (sprzedane produkty)
    16.5.1. Potwierdzenie podpis klienta

Część IV Podsumowanie (część Planu otwarta, zmienna)

17. Plan działania
18. Zestawienie wszystkich korzyści finansowych

Część V Monitoring (część Planu otwarta, zmienna)

19. Wyjaśnienie monitoringu
  19.1. Przykładowy raport z kwartału (por 4.1 – 4.11)
  19.2. Umowa z klientem
    19.2.1. Zamówienie/podpis klienta
  19.3. Monitoring planu / raporty kwartalne (por 4.1 – 4.11)
  19.4. Zmiany w planie

Część VI Przekazanie Obsługi (część Planu otwarta, zmienna)

20. Umowa przejęcia
  20.1. Podpis klienta
21. Dane nowego doradcy
22. Zmiany przy przejęciu planu
  22.1. Podpis klienta
23. Umowa monitoringu
  23.1. Podpis klienta

Część VII Zakończenie Planu Finansowego (część zamknięta, stała)

24. Wnioski z wszystkich korzyści finansowych
25. Zalecana Bibliografia
  25.1. Publikacje zwarte (książki)
  25.2. Periodyki (artykuły)
  25.3. Portale internetowe
  25.4. Źródła prawne (ustawy etc)
  25.5. Statystyki
  25.6. Spis cytowanych opracowań
    25.6.1. Rysunki
    25.6.2. Schematy
    25.6.3. Diagramy
  25.6.4. Wykresy
  25.6.5. Tabele
  25.7. Spis opracowań własnych
    25.7.1. Rysunki
    25.7.2. Schematy
    25.7.3. Diagramy
    25.7.4. Wykresy
    25.7.5. Tabele

Scroll to Top