Coaching Finansowy – pomoc indywidualna!

4.240,00  z VAT

Coaching finansowy to indywidulane sesje pozwalające planować finanse osobiste, wychodzić z długów, osiągać cele skutecznie oraz taniej, budować niezależność finansową.

Czym jest Coaching Finansowy – pomoc indywidualna!

Coaching Finansowy jest wprowadzeniem w główne działy racjonalnego i systematycznego planowania finansów osobistych. Celem jest praktyczna pomoc w eliminacji stresu związanego z problemami finansowymi.   Efektem  jest praktyczna pomoc i wspieranie w osiąganiu osobistych celów finansowych.

Dla kogo:

Kurs jest przeznaczony dla osób, które:

 • założyły rodzinę
 • chcą zaplanować swoje życie i osiągnąć finansowe
 • chcą lepiej zarządzać swoimi finansami,
 • chcą osiągać swoje cele życiowe taniej, łatwiej i skuteczniej
 • chcą szybko poznać podstawy Planowania Finansów Osobistych
 • żyją w stresie z powodu problemów finansowych
 • nie potrafią, a chcą wyjść z długów
 • planują zakup nieruchomości
 • chcą świadomie korzystać z kredytów
 • mają problemy z komornikiem, wierzycielami etc.

Czy coaching jest ci potrzebny?

Jak jest zbudowany Coaching Finansowy?

Coaching składa się z 8 sesji on-line ca 60 min.
Sesje w zwięzły sposób pokazują elementy Planu Finansowego, potrzebne do skutecznego zarządzania pieniędzmi i osiągania celów.

Z jakich sesji sklada się Coaching?

 1. Co musisz wiedzieć zanim zaczniesz, aby lepiej osiągać cele ?
 2. O czym masz pamiętać, gdy będziesz inwestować?
 3. Jak masz chronić to, co posiadasz?
 4. Jak masz planować różne działania edukacyjne, aby zapewnić sobie przychody?
 5. Jak wychodzić z istniejących długów oraz świadomie korzystać kredytów?
 6. Jak zdobywać, posiadać, zarządzać oraz inwestować w nieruchomości?
 7. Jak planować i zarządzać zdrowiem własnym oraz bliskich?
 8. Jak wykorzystam wiedzę o Planowaniu Finansów Osobistych?

Jaka jest treść sesji?

Sesja nr 1

Co musisz wiedzieć zanim zaczniesz,
aby lepiej osiągać cele?

Sesja omawia podstawowe założenia i warunki brzegowe Planu Finansowego. Wprowadza i omawia pomocne pojęcia takie jak:

 • Wartość Netto, (Net Worth),
 • plan przepływów finansowych,
 • wskaźniki zadłużenia,
 • wskaźniki realizacji celów
 • aktualny wskaźnik Osiągnięcia Niezależności Finansowej

Taka podstawa daje niezbędną wiedzę uczestnikowi sesji, aby mógł zastosować ją do własnych finansów.

Po sesji: uczestnik musi przeanalizować własną sytuację finansową i ustalić stan faktyczny.

Sesja nr 2

O czym masz pamiętać,
gdy będziesz inwestować?

Sesja omawia założenia i warunki brzegowe inwestowania, aby zrealizować plany życiowe.  Uzbrojony w wiedzę z pierwszej sesji uczestnik dowiaduje się, jak ma stworzyć własny Plan Programów Inwestycyjnych w oparciu o :

 • bieżące cele krótkoterminowe (do 36 miesięcy)
 • cele średnioterminowe (37 – 84 miesięcy)
 • cele długoterminowe własne (85 do 480 miesięcy)
 • cele długoterminowe międzypokoleniowe (300 do 900 miesięcy)

Inwestowanie przypisane do precyzyjnie określonych celów ułatwia zarówno ustalenie kwot przeznaczonych do inwestowania jak i produktów finansowych służących inwestowaniu.

Po sesji: uczestnik musi rozpisać swoje cele inwestycyjne według poznanych kategorii.

Sesja nr 3

Jak masz chronić to, co posiadasz?

Sesja omawia przestrzenie życia oraz pola wymagające ochrony. Uczestnik poznaje różne rodzaje ryzyka.

 • ryzyko potencjalne,
 • ryzyko obligatoryjne,
 • ryzyko niestandardowe, czyli nieubezpieczalne

Ta wiedza pozwala przeanalizować ryzyko występujące w kręgu życia uczestnika.

Po sesji: uczestnik musi rozpisać rodzaje ryzyka, przed którym chce się chronić w planie.

Sesja nr 4

Jak masz planować różne działania edukacyjne, aby zapewnić sobie przychody?

W niepewnych społecznie, ekonomicznie, politycznie i finansowo czasach nie można opierać stabilizacji ani poczucia bezpieczeństwa na czynnikach zewnętrznych. Stabilizacji nie daje państwo ani pracodawcy, ani grupy polityczne. Stabilizację i bezpieczeństwo dają jedynie kompetencje własne, wysoko ocenia przydatność oraz umiejętność radzenia sobie. Do kompetencji potrzebna jest wiedza i edukacja w kilku aspektach:

 • edukacja własna
 • edukacja dzieci
 • edukacja finansowa

Ta wiedza pozwala uczestnikowi zrozumieć potrzeby edukacyjne własne oraz rodziny. .

Po sesji: uczestnik musi przeanalizować i zaplanować plany edukacyjne dla siebie i związanych z nim osób.

Sesja nr 5

Jak wychodzić z istniejących długów
oraz świadomie korzystać kredytów?

Jeżeli świadomie korzystasz z kredytów, to nie masz problemu wychodzenia z istniejących długów. Po prostu realizujesz zgodnie z planem swoje cele przy pomocy cudzych pieniędzy. Wiele osób ma jednak problemy ze zbyt wysokim obciążeniem długami i musi skorzystać z jednej z dwóch metod:

 • nadpłata kapitału
 • równoważenie dźwignią finansową.

Ze względu na rodzaje zadłużenia należy rozpatrzyć:

 • zarządzanie długami krótkoterminowymi
 • zarządzanie długami średnioterminowymi
 • zarządzania długami długoterminowymi
 • zarządzania długami hipotecznymi

Umiejętność radzenia sobie z takimi zadłużeniami daje podstawę do zarządzania długami.

Po sesji: uczestnik musi przeanalizować swoje długi i zaplanować plan oddłużenia, a także stworzyć plan świadomego zadłużania się na przyszłość.

Sesja nr 6

Jak zdobywać, posiadać, zarządzać
oraz inwestować w nieruchomości?

Nieruchomość jest dobrem materialnym, z którym każdy się styka na co dzień.  Jest dobrem, do którego prawa większość osób chce posiadać, albo na użytek własny albo na cele inwestycyjne.

Elementy wiedzy to:

 • zdobywanie nieruchomości
 • posiadanie nieruchomości
 • finansowanie nieruchomości
 • zarządzanie nieruchomością
 • inwestowanie w nieruchomości

Przy takim podejściu częste marzenie związane z nieruchomościami staje się faktem i realnymi czynnościami.

Po sesji: uczestnik musi zaplanować zdobycie nieruchomości na własny użytek oraz zdobycie nieruchomości inwestycyjnej.

Sesja nr 7

Jak planować i zarządzać zdrowiem
własnym oraz bliskich?

Najczęściej większość osób przez pierwszą połowę życia traci zdrowie dla pieniędzy, a przez drugą połowę pieniądze, aby zdrowie odzyskać. Racjonalne planowanie i zarządzanie zdrowiem własnym oraz rodziny pomaga rozwiązać taki problem. Potrzebna jest wiedza dotycząca:

Odbudowania zdrowia

  • utrzymania zdrowia
  • przekazywania zdrowia w następne pokolenie
  • zachowania zdrowia rodzinnego
  • finansowania zdrowia

Dzięki takiemu podejściu ujęty jest podstawowy problem realizacji celów życiowych. Bez zdrowia albo nie mają sensu, albo nie dają odpowiedniej radości.

Po sesji: uczestnik musi zaplanować zarządzanie i finansowanie własnego zdrowia oraz zdrowia rodzinnego.

Sesja nr 8

Jak wykorzystam wiedzę
o Planowaniu Finansów Osobistych?

Podsumowana zostanie i uzupełniona struktura Planu Finansowego.
Uczestnicy pokrótce scharakteryzują swoje Plany Finansowe oraz ocenią cały kurs.

Dla zainteresowanych osób indywidulanych otworzona zostanie dalsza droga współpracy.

Ile czasu trwa Kurs Coaching Finansowy?

Coaching Finansowy przeznaczony jest dla osób, które w normalnym tempie chcą zdobyć wiedzę dotyczącą planowania finansowego. W trakcie kursu wypełniają także zadania.

Proces edukacji trwa 8 tygodni.

Sesje odbywają się co do zasady w regule 1:1.  Uczestnik może być z partnerem życiowym.
Po stronie Coacha występuje  dr Andrzej Fesnak, EFC®, Licencjonowany Doradca Finansowy, European Financial Consultant® wraz z ewentualną pomocą dodatkowego specjalisty, jeśli byłoby to potrzebne.

Na życzenie Uczestnika tematyka może się zmienić zgodnie z potrzebami.

Jeżeli zastanawiasz się nad ceną, porównaj tabelę wydatków statystycznego Polaka,
który potrzebuje  wiedzy finansowej.
Poniżej uwzględniłem rodzaj sprawy oraz ceny prawników i pośredników.

 

sprawa o odszkodowanie 2000 – 4000
sprawa przeciwko bankowi 8000 – 10000
sprawa rozwodowa 3 000 – 10 000
podział majątku od 500 – 4 000
przysposobienie dziecka 180
ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa 240
ubezwłasnowolnienie od 240
uznanie za zmarłego od 180
zniesienie współwłasności majątkowej pomiędzy małżonkami od 360 złotych
sporządzenie dokumentu 600-700 złotych
kupno mieszkania 200 do 1500
opinia prawna 2000
Porady prawna online 99 zł za każde 30 minut
Klient indywidualny 130 zł za każde 30 minut
Przedsiębiorca 200 zł za każde 30 minut
Szacunkowe opłaty przy kupnie mieszkania
za  380 000 z kredytem 300 000
notariusz ca 2 700 zł
podatek PCC ca 7500 zł,
prowizja agenta nieruchomości cz 9000
prowizja za kredyty 3000 – 6000 zł
ubezpieczenie nieruchomości w okresie kredytu ca 6000
RAZEM od 46 129 do 65 029

 

W trakcie Coachingu Finansowego większość tych problemów jest omawiana.

Uczestnik dostaje ponadto PDF z artykułu:

Plan Finansowy  – efekt pracy Licencjonowanego Doradcy Finansowego. (Objętość artykułu 59 stron).
Pierwotna publikacja w:
Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych.
Perspektywa banków pośredników i doradców finansowych,
CEDEWU, Warszawa, 2017 Wydanie: 1 ISBN: 9788375569483

 

 

 

A tu możesz się dowiedzieć czym jest Plan Finansowy!

Więcej o Coachingu Finansowym.

Scroll to Top